QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

Theo Quyết định số 491/QĐ-ĐHLH ngày 08/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở trường năm 2023.

  09 THÀNH VIÊN

- Nguyễn Vũ Quỳnh

- Nguyễn Thanh Lâm ...


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  43,268       1/112